Privacy verklaring

Privacy 03.jpg

Privacy verklaring baby echo

Hier vindt u de privacyverklaring van Baby Echo. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijk gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Baby Echo.

 

Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

Baby Echo

U leest op dit moment de privacyverklaring van Baby Echo. Baby Echo is een particulier echografisch bureau. Onze gediplomeerde, zeer ervaren echoscopiste biedt u de mogelijkheid een extra (verantwoorde) echoscopie te laten maken van uw ongeboren kindje.

Er zijn momenten waarop uw gegevens door Baby Echo verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Baby Echo, neem dan gerust contact op!

Baby Echo, Groningenlaan 8, 5691KH, Son

Tfn: 0499 46 10 56

KVK nr. 17078752, BTW nr. NL 0677.28.959.B01

Baby Echo is een eenmanszaak die gedreven wordt door L.S.M. Donkers – van der Laan.

 

Doel gegevens

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Baby Echo. Deze worden hieronder toegelicht.

Het maken van afspraken

Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Afspraken worden telefonisch gemaakt. Tijdens het telefoongesprek wordt u gevraagd een telefoonnummer achter te laten waarop u te bereiken bent. Dit telefoonnummer wordt alleen op papier genoteerd in de agenda van Baby Echo voor het geval een afspraak niet door zou kunnen gaan. Aan het einde van elk jaar wordt deze papieren agenda vernietigd. Naast het telefoonnummer worden geen andere persoonsgegevens verzameld.

Het opslaan van uitgevoerde echo’s

Bij het uitvoeren van echo’s worden foto- en/of video opnames gemaakt. Om deze opnames persoonlijker te maken wordt uw achternaam ingevoerd en zichtbaar gemaakt. Afhankelijk van de gekozen soort echo worden de opnames aan u meegegeven op het CDROM en/of USB-stick. De opnames worden ook opgeslagen op het echoapparaat en de aanwezige laptop. Zowel het echoapparaat als de laptop zijn niet aangesloten op internet en de bestanden worden periodiek verwijderd. Deze opnames worden verder niet gedeeld met anderen.

Het doorverwijzen naar specialistische zorg

Baby Echo stelt uitdrukkelijk dat er geen sprake is van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling. Mocht Baby Echo afwijkende beelden zien tijdens de uitgevoerde echo dan zal onze echoscopiste met u in overleg treden of zij de begeleidende arts en/of verloskundige hierover mag inlichten.

Het maken van reclame

Het beeldmateriaal dat tijdens de echo gemaakt wordt kan door Baby Echo gebruikt worden op haar website, Facebook pagina of Instagram account. Als dit gebeurt zullen alle persoonsgegevens (achternaam e.d.) vooraf verwijderd worden van de opnames.

 

Delen met anderen

Zoals hiervoor al vermeld deelt Baby Echo uw persoonsgegevens alleen in een tweetal situaties met anderen.

1.      Bij het doorverwijzen naar specialistische medische zorg (alleen na uw uitdrukkelijke toestemming);

2.      Bij het plaatsen van opnames op de eigen website, Facebook pagina of Instagram account (nadat de opnames anoniem gemaakt zijn).

 

Opslag periode

Het telefoonnummer dat u doorgeeft bij het maken van een afspraak wordt genoteerd in de papieren agenda van Baby Echo. Deze agenda wordt aan het einde van het jaar vernietigd.

De digitale opnames van de echo worden opgeslagen op het echoapparaat en de laptop. Deze zijn beide niet verbonden met het internet. Deze opnames worden periodiek verwijderd (minimaal 1 keer per half jaar).

Als opnames op internet geplaatst worden zullen deze voor onbepaalde tijd beschikbaar zijn voor anderen. Baby Echo zal deze opnames voorafgaande aan plaatsing op het internet anoniem maken.

 

Beveiliging

Baby Echo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dat is ook de reden waarom ons echoapparaat en laptop niet aangesloten zijn op internet en waarom opnames voorafgaande aan plaatsing op het internet geanonimiseerd worden.

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Baby Echo. Baby Echo zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.